Rreth nesh

Light Data Solution është e specializuar në fushen e IT-se të cilat mundësojnë klienteve siguri ne infrastrukturen e tyre.

Rreth nesh

Light Data Solution vazhdon të bashkëpunojë me klientët duke i ndihmuar ata të zgjerojnë dhe zhvillojnë biznesin e tyre. Duke përdorur dhe vlerësuar zgjidhjet teknologjike më të fundit të ofruara nga partnerët ndërkombëtarë. Light Data Solution po pasuron dhe thjeshton kanalet e komunikimit duke e bërë informacionin të aksesueshëm kudo dhe në çdo kohë në bashkepunim me bashkëpuntoret.

Kompania është shumë e sukseshme vitet e fundit në fushën e Telemarketing-ut duke ju ofruar klienteve të kësaj game zjidhjeje në infrastrukturën passive dhe aktive. Pjesë e kësaj kompania është lider në profesionin e tyre ku puna në grup dhe zjidhja profesionale e shërbimeve të kërkuara nga ana Klienteve tanë janë pika kyçe e kompanisë.

Light Data Solution

Light Data Solution ka fuqi-të-ndërtuara për të lëvruar zgjidhje infrastrukture që ju lejojnë të lançoni iniciativa të reja biznesi IT,por Light Data Solution gjithashtu i jep zjidhje biznesit në infrastrukturën e kërkuar. Si pika juaj e vetme e kontaktit për paisje me zgjidhje, ne ju sigurojmë kualitet dhe konsistencë si dhe efiçencë në kontrollin e projektit dhe certifikimin e tyre.

Kompania po kerkon per partnere te rinj per te bashke-zhvilluar produkte dhe sherbime te reja ashtu si edhe produkteve dhe sherbimeve te perfshira ne portofolin e tyre. Kompania gjithashtu eshte duke kerkuar partnere te gatshem per te komercializuar zgjidhjet e tyre.

Partneritet

Kompania është vënë në shënjestër edhe për partnerët te huaj, të cilët kane njohuri per rrjetin dhe e dine se si dhe cilët janë të interesuar për të bashkëpunuar në drejtim të partneriteteve të veçantë për investime në infrastruktures se IT-se.

Kompania ofron konsulence IT-je me shërbimet e projektit të BE-së

SHËRBIMET QË OFROJMË

Light Data Solution ofron konsulencë teknike,implementim të zgjidhjeve më të fundit të Teknologjisë së Informacionit
dhe suport shërbimesh për kompanitë e vogla të mesme dhe të mëdha.NETWORKING

Ne ju ofrojmë manaxhim projekti, implementim, support, mirëmbajtje dhe garanci.SECURITY

Ne ju ofrojmë instalime dhe mirëmbajtje të kamerave të sigurise dhe të sistemeve alarm për shtëpi dhe biznese.CALL CENTER

Ne ju ofrojmë infrastrukturë, menaxhim, support, mirmbajtje dhe garanci për sistemet tuajaWEB DESIGN

Ne ju ofrojmë shërbime në web, mobile, e-commerce, domain, hosting, seo dhe mirëmbajtje.