Projekte

Light Data Solution është e specializuar në fushen e IT-se të cilat mundësojnë klienteve siguri ne infrastrukturen e tyre.

Projekte

Me seli në Tiranë, shërbimet e saj janë të vendosura mbi një bashkëpunim të fortë me organizata të tjera prestigjioze evropiane udhëheqëse botërore. Fuqitë tona kryesore qëndrojnë serioziteti dhe bashkeumi afatgjate,angazhimin e palëve të interesit si dhe pjesëmarrjes së komunitetit. Kapacitetet tona janë për të ofruar këshilla ne nivel lokal dhe në nivel rajonal.

Light Data Solution ka ndërtuar një marrëdhënie partneriteti të fortë me furnitorë të rëndësishëm në mënyrë që të sjellë zgjidhjet më të mira për klientët. Ne përdorim këto partneritete për të mbajtur proçeset dhe dijet tona në nivelet më të larta përgjatë sistemeve.

Light Data Solution është në gjendje të ofrojë teknologjitë më të reja në favor të avantazheve të biznesit të klientëve. 

Partnerët tanë

Partnerët përzgjidhen përgjatë një vlerësimi si ata mund të asistojnë në nevojat e klientëve, si dhe të arrijnë standartet tona të cilësisë dhe performancës.

Produktet dhe shërbimet e tyre shërbejnë si ndërfaqja, jo vetëm për markën që përcjellin por gjithashtu plotësojnë vlerat e Kompanise.

Klientët tanë

Në më shumë se 16 vite eksperiencë klientët tanë kanë qenë rezultat i pamohueshëm,jemi krenarë që vazhdojmë të punojmë me profesionalizëm për klientë të vegjël dhe të mëdhenj. Tregu i kompanisë Light Data Solution përfshin Biznese të Vogla dhe të Mesme, Administratë Publike, Institucione Arsimore

Ne falenderojmë të gjithë klientët tanë që na dhanë mundësinë të luajmë një rol tepër të rëndësishëm në zhvillimin e biznesit të tyre.