NETWORKING

Ne ju ofrojmë manaxhim projekti,
implementim, support, mirëmbajtje
dhe garanci.

NA KONTAKTONI

SECURITY

Ne ju ofrojmë instalime dhe mirëmbajtje
të kamerave të sigurise dhe të sistemeve
alarm për shtëpi dhe biznese.

NA KONTAKTONI

CALL CENTER

Ne ju ofrojmë manaxhim projekti,
implementim, support, mirëmbajtje
dhe garanci.

NA KONTAKTONI

WEB DESIGN

Ne ju ofrojmë shërbime në web, mobile,
e-commerce, domain, hosting, seo
dhe mirëmbajtje.

NA KONTAKTONI

RRETH NESH

Light Data Solution është e specializuar në fushen e IT-se të cilat mundësojnë klienteve siguri ne infrastrukturen e tyre.

Historiku

Light Data Solution vazhdon të bashkëpunojë me klientët duke i ndihmuar ata të zgjerojnë dhe zhvillojnë biznesin e tyre. Duke përdorur dhe vlerësuar zgjidhjet teknologjike më të fundit të ofruara nga partnerët ndërkombëtarë. Light Data Solution po pasuron dhe thjeshton kanalet e komunikimit duke e bërë informacionin të aksesueshëm kudo dhe në çdo kohë në bashkepunim me bashkëpuntoret.

Kompania është shumë e sukseshme vitet e fundit në fushën e Telemarketing-ut duke ju ofruar klienteve të kësaj game zjidhjeje në infrastrukturën passive dhe aktive. Pjesë e kësaj kompania është lider në profesionin e tyre ku puna në grup dhe zjidhja profesionale e shërbimeve të kërkuara nga ana Klienteve tanë janë pika kyçe e kompanisë.

MË TEPËR

SHËRBIMET QË OFROJMË

Light Data Solution ofron konsulencë teknike,implementim të zgjidhjeve më të fundit të Teknologjisë së Informacionit
dhe suport shërbimesh për kompanitë e vogla të mesme dhe të mëdha.NETWORKING

Ne ju ofrojmë manaxhim projekti, implementim, support, mirëmbajtje dhe garanci.SECURITY

Ne ju ofrojmë instalime dhe mirëmbajtje të kamerave të sigurise dhe të sistemeve alarm për shtëpi dhe biznese.CALL CENTER

Ne ju ofrojmë infrastrukturë, menaxhim, support, mirmbajtje dhe garanci për sistemet tuajaWEB DESIGN

Ne ju ofrojmë shërbime në web, mobile, e-commerce, domain, hosting, seo dhe mirëmbajtje.

DISA NGA PROJEKTET TONA

Më poshtë janë të shfaqura disa nga klientët dhe shërbimet e fundit të ofruara nga Light Data Solution.

NA KONTAKTON